Sortering

Med de nye løsningene våre for gjenvinning er Envac ledende i utformingen av en mer bærekraftig fremtid og en sirkulær økonomi. Gjenvinning er sentralt i den sirkulære økonomien, men gamle og tradisjonelle metoder er både vanskelige og kostbare. Sorteringsløsningen vår kan derimot brukes av byer i alle størrelser, og de reduserer transport- og innsamlingskostnadene med minst 50 % sammenlignet med konkurrerende systemer.

Flere metoder for gjenvinning og innsamling – ett sorteringsanlegg

Det nye sorteringssystemet vårt kan brukes sammen med Envacs system for pneumatisk avfallsinnsamling (også kjent som bossug, avfallssug eller søppelsug), men kan også legges til for å modernisere gamle, tradisjonelle systemer for avfallsinnsamling. I begge tilfeller er Envacs markedsledende sorteringsløsning kostnadseffektiv og enkel, samtidig som den gir økt gjenvinning.

Systemet er basert på fargekoding, der alt som kan gjenvinnes har sine egne poser med unike farger for forskjellige typer avfall, som brukerne sorterer gjenstandene i. Dette gjør det enkelt for brukerne, også nybegynnere. Alle posene kan kastes i samme avfallsbeholder eller avfallsnedkast for å bli transportert til sorteringsanlegget, der posene sorteres basert på fargen og legges i rett kontainer. Effektivisering av transporten gjør at sorteringssystemet vårt reduserer kostnader og utslipp fra transport.

Sortering hjemme

Som i alle systemer for avfallshåndtering, er det beboerne og brukerne selv som sorterer hva som er avfall og hva som er gjenvinnbare materialer. Det kan være vanskelig å få brukerne engasjert i å sortere og gjenvinne, spesielt i starten. For å øke motivasjonen er det viktig med tydelig informasjon og å gjøre det enkelt å sortere og kaste avfall.

Vi har flere tiår med erfaring på dette feltet, og våre lokale kontorer er vanligvis involvert i å tilpasse informasjonskampanjen sammen med systemeieren. Vi har hatt stor suksess med å implementere systemet vårt. I GrowSmarter-prosjektet på Valla torg i Sverige reduserte for eksempel husholdningene avfallet sitt med 65 prosent da systemet vårt erstattet den gamle søppelhåndteringen.

Les mer om GrowSmarter

Optisk sortering og kunstig intelligens – bærekraftig og smart

Fargekodene som brukes i systemet vårt, gjør det mulig å samle inn og analysere viktig informasjon ved hjelp av kunstig intelligens. Fargekoden brukes til optisk sortering på innsamlingsstasjonen.

Vi samler inn informasjon om ting som mengder på de forskjellige fraksjoner, mengder gjenvinnbart ; hvor godt brukerne har sortert; hvordan og når visse gjenvinnbare materialer kastes; og mye mer. Vi bruker alle disse dataene til å optimalisere systemet vårt slik at det blir enda bedre enn konvensjonelle systemer.

Vi bruker kunstig intelligens til å konfigurere systemets kapasitets- og innsamlingsintervaller, samt for å forstå brukeratferd, slik at vi kan motivere til enda mer gjenvinning. Dette gjør systemet vårt bærekraftig og smart, slik at det bidrar på en avgjørende måte i den sirkulære økonomien.

Ett system, ikke én størrelse, passer for alle

Vi sørger for at systemet vårt passer for alle. Fra det minste systemet som kan håndtere 1 linje, 2 fraksjoner og 9 tonn per time til et system som håndterer 3 linjer, 9 fraksjoner og 27 tonn per time.

Sorteringssystemet håndterer resirkulerbare materialer som matavfall, papiremballasje, plastemballasje, metall, tekstil, aviser, fargeløst glass, farget glass og brennbart avfall. Med en slik fleksibilitet er vi sikre på at vi kan tilby et system som passer til alle behov.

Projects

Recycling lies at the heart of a circular economy, but old and traditional methods are both challenging and costly. In contrast, our optical sorting solutions can be used by cities of all sizes and reduces transport and collection costs by at least 50% compared to competing systems.

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt