Innovasjon for engasjerte medborgere og smarte byer

Klima og miljø er vår tids store utfordring. Med Envac ReFlow har vi skapt en digital infrastruktur som hjelper byer å nå sine miljømål gjennom å engasjere innbyggere og modernisere avfallshåndteringen.

Vi har utviklet ReFlow sammen med eksperter i adferdsvitenskap. Målet har vært å skape et langvarig engasjement blant medborgerne. Ved hjelp av data og informasjon fra avfallssug visualiseres byens gjenvinning og avfallsstrømmer. Dette øker engasjement og kunnskap om hvordan alle kan bidra til et bedre miljø.

Enklere gjenvinning = Bedre gjenvinning

Med Envac ReFlow får brukerne tips gjennom ulike digitale kanaler om hvordan de kan forbedre sin kildesortering og hvor de kan kaste sin gjenvinning dersom et innkast er fullt.

Dessuten får brukerne for første gang tilbakemelding om hvor mye de gjenvinner og hvordan deres innsats hjelper til med å nå byens gjenvinningsmål.

ReFlow-appen suppleres med digitale informationsskilt i eiendommens inngangspartier.

Skiltene formidler viktig informasjon om området og gir et overblikk av hvordan gjenvinningen går for eiendommen.

Ved innkastet finnes mer informasjon i form av App-klipp som gir svar på vanlige spørsmål om avfallssug og gjenvinning.

Gjennom appen og de andre digitale kanalene motiverer ReFlow til positive resirkuleringsvaner og sirkulær tenkning. Brukerne kan lett sammenlikne gjenvinning med sine naboer og boligområde, i appen og på informasjonstavlene.

Den første smarte måleren for avfallsindustrien

Med ReFlow lanserer vi for første gang i historien en smartmåler for avfallshåndtering. De siste tiårene har smarte målere fundamentalt endret energisektoren ved å optimalisere energinettverk og engasjere brukere og strømprodusenter. ReFlows smartmålere skaper nå de samme mulighetene for innovasjon i avfallssektoren.

ReFlow kan integreres med energinettet ved hjelp av kunstig intelligens. Gjennom å unngå perioder med høy energibruk og økt nytte av fornybare energikilder, gjør ReFlow det mulig å redusere utslipp fra avfallssuganlegget ytterligere. Dette genererer lavere utslipp enn tradisjonell avfallshåndtering.

3R = Reduce, Reuse and Recycle

Med ReFlow minsker tilsiget av varer i et boligområde samtidig som mengden gjenvinning og gjenbruk øker.

ReFlow gjør det mulig å dele f.eks. utstyr og verktøy mellom husholdningene, noe som reduserer behovet for nyinnkjøp. Gjenstander som ikke lenger brukes kan enkelt deles eller gis bort til naboer og andre i boligområdet. Varer som ikke finner en ny eier kan i stedet gjenvinnes i større grad enn tidligere.

Sammen skaper det en digital tjeneste der den sirkulære tanken står i fokus. I stedet for flere apper kan gjenvinning og gjenbruk optimeres på en måte som dessuten gir systemoperatøren informasjon om mengden material som spares og hvordan dette gir et mindre klimaavtrykk.

Kontakt oss

Vil du vite mer om Envac? Fyll ut og send skjemaet, og ditt lokale Envac-kontor vil kontakte deg så snart som mulig

* Obligatoriske felt